Flip book element

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 8 lít VB-087

Thông tin sản phẩm

xuất xứ: hàng nhập khẩu

Chất liệu: inox

Màu sắc: màu inox

Kích thước: (Ø)205mm x (H)295mm

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0987686098

Đọc tiếp

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 5 lít VB-087

Thông tin sản phẩm

xuất xứ: hàng nhập khẩu

Chất liệu: inox

Màu sắc: màu inox

Kích thước: (Ø)205mm x (H)265mm

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0987686098

Đọc tiếp

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 30 lít VB-087

Thông tin sản phẩm

xuất xứ: hàng nhập khẩu

Chất liệu: inox

Màu sắc: màu inox

Kích thước: (Ø)290mm x (H)640mm

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0987686098

Đọc tiếp

Thùng rác inox đạp chân 12 lít VB-044

Thông tin sản phẩm

xuất xứ: hàng nhập khẩu

Chất liệu: inox

Màu sắc: màu inox

Kích thước:  (Ø)275mm x (H)370mm

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0987686098

Đọc tiếp

Thùng rác inox đạp chân 8 lít VB-044

Thông tin sản phẩm

xuất xứ: hàng nhập khẩu

Chất liệu: inox

Màu sắc: màu inox

Kích thước: (Ø)23mm x (H)370mm

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0987686098

Đọc tiếp

Thùng rác inox đạp chân 5 lít VB-044

Thông tin sản phẩm

xuất xứ: hàng nhập khẩu

Chất liệu: inox

Màu sắc: màu inox

Kích thước: (Ø)200mm x (H)300mm

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0987686098

Đọc tiếp

Thùng rác inox đạp chân cap cấp phủ nano dung tich 12 lít VB-087

Thông tin sản phẩm

xuất xứ: hàng nhập khẩu

Chất liệu: inox

Màu sắc: màu inox

Kích thước:(Ø)250mm x (H)385mm

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0987686098

Đọc tiếp

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 20 lít VB-087

Thông tin sản phẩm

xuất xứ: hàng nhập khẩu

Chất liệu: inox

Màu sắc: màu inox

Kích thước: (Ø)290mm x (H)440mm

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0987686098

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.