Showing all 8 results

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 5 lít VB-087

260.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 8 lít VB-087

300.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân 5 lít VB-044

380.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cap cấp phủ nano dung tich 12 lít VB-087

400.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân 8 lít VB-044

450.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân 12 lít VB-044

580.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 20 lít VB-087

600.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 30 lít VB-087

850.000đ