Showing all 12 results

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 5 lít VB-087

220.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 7 lít VB-087

260.000đ
Sale!

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân 5 lít VB-044

380.000đ 280.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân 8 lít VB-044

350.000đ
Sale!

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox vuông đạp chân 15 lít

500.000đ 400.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cap cấp phủ nano dung tich 12 lít VB-087

400.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân 12 lít VB-044

480.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 20 lít VB-087

600.000đ
Sale!

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 12 lít VB-087

750.000đ 600.000đ

Thùng rác đạp chân

Thùng rác inox đạp chân cao cấp phủ nano 30 lít VB-087

750.000đ
Sale!

Thùng rác đạp chân

Thùng rác đạp chân 2 ngăn 30 lít VB-2N30

1.450.000đ 1.250.000đ
Sale!

Thùng rác đạp chân

Thùng rác đạp chân 2 ngăn 60 lít VB-2N60

2.200.000đ 1.750.000đ